Sunaikintas 2-ojo pasaulinio karo gatvių rinkinys

Šiame įspūdingame rinkinyje vaizduojami niokojantys karo padariniai. Jo griuvėsiai ir nuolaužos sukuria šiurpią atmosferą, leidžiančią filmų kūrėjams perteikti Antrojo pasaulinio karo baisumus.

Čia nufotografuoti kūriniai

Kiti rinkiniai

Užklausa