Senojo tvarto rinkinys

Šiame tvarte, kuris yra neatsiejama kaimo gyvenimo dalis, yra gyvulių tvartai ir šieno krūvos.

Užklausa